Olieafscheider

Bent u op zoek naar een vrijblijvend advies en prijsstelling voor een olie- benzineafscheider??? Bel ons dan +31 (0)40-2066240

€2.812,00 Excl. btw
€3.402,52 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€3.066,00 Excl. btw
€3.709,86 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€3.407,00 Excl. btw
€4.122,47 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€3.712,00 Excl. btw
€4.491,52 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€3.753,00 Excl. btw
€4.541,13 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€4.599,00 Excl. btw
€5.564,79 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€4.622,00 Excl. btw
€5.592,62 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€4.828,00 Excl. btw
€5.841,88 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€4.921,00 Excl. btw
€5.954,41 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€5.162,00 Excl. btw
€6.246,02 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€5.817,00 Excl. btw
€7.038,57 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€4.622,00 Excl. btw
€5.592,62 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€4.828,00 Excl. btw
€5.841,88 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€4.921,00 Excl. btw
€5.954,41 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€5.162,00 Excl. btw
€6.246,02 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€5.817,00 Excl. btw
€7.038,57 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€5.741,00 Excl. btw
€6.946,61 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€6.180,00 Excl. btw
€7.477,80 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€7.277,00 Excl. btw
€8.805,17 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€7.991,00 Excl. btw
€9.669,11 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€8.129,00 Excl. btw
€9.836,09 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen

Olieafscheider

Omschrijving

Een olieafscheider is een apparaat dat wordt gebruikt om olie en andere vloeistoffen te scheiden van water. Dit kan worden gedaan om verschillende redenen, waaronder het voorkomen van vervuiling van het milieu en het beschermen van apparatuur die in contact komt met water. Er zijn verschillende soorten olieafscheiders beschikbaar, waaronder de standaard olieafscheider maar ook de coalescentieafscheider. Elk type heeft zijn eigen unieke eigenschappen en voordelen, afhankelijk van de toepassing. Het gebruik van een olieafscheider kan een positief effect hebben op het milieu door het voorkomen van vervuiling van waterbronnen. Het kan ook helpen bij het verminderen van de kosten voor het verwijderen van verontreinigde vloeistoffen. Het is belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren aan een olieafscheider om ervoor te zorgen dat deze optimaal blijft werken en de gewenste resultaten levert.

Waarom een olieafscheider toepassen?

Een olieafscheider is een belangrijk onderdeel van een afvalwaterbehandelingssysteem. Het toepassen van een olieafscheider biedt verschillende voordelen. Vermindert onderhoudskosten: Een olieafscheider helpt bij het verminderen van de onderhoudskosten van het systeem. Door het scheiden van olie en water wordt voorkomen dat de leidingen verstopt raken en er problemen ontstaan in het systeem. Verbetert de werking van het systeem: Een olieafscheider verbetert de werking van het systeem doordat het zorgt voor een betere kwaliteit van het afvalwater. Hierdoor kan het effluent (gezuiverd afvalwater) worden hergebruikt of worden geloosd op oppervlaktewater zonder dat het milieu wordt belast. Beschermt het milieu door het scheiden van olie en water: Een olieafscheider is essentieel voor het beschermen van het milieu doordat het zorgt voor het scheiden van olie en water. Hierdoor wordt voorkomen dat olie en andere schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Voldoet aan wettelijke voorschriften voor afvalwaterbehandeling: Het toepassen van een olieafscheider is ook belangrijk om te voldoen aan wettelijke voorschriften voor afvalwaterbehandeling. Bedrijven zijn verplicht om hun afvalwater op een juiste manier te behandelen en te lozen. Een olieafscheider is daarom vaak verplicht gesteld door de overheid. Kortom, het toepassen van een olieafscheider biedt verschillende voordelen en is essentieel voor een goed werkend afvalwaterbehandelingssysteem dat voldoet aan wettelijke voorschriften en het milieu beschermt.

Gebruik

Installatie: Een goede installatie van de olieafscheider is van groot belang voor het juiste gebruik en de werking ervan. Het is daarom belangrijk om de installatie uit te laten voeren door een specialist die bekend is met de olieafscheider. Periodieke inspectie: Periodieke inspectie van de olieafscheider is nodig om te controleren of deze nog goed functioneert. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid olie die wordt afgescheiden en of er sprake is van lekkages. Vervanging van filters: De filters in de (coalescentie)olieafscheider moeten regelmatig worden vervangen om de werking van de afscheider te garanderen. Het is belangrijk om de juiste filters te gebruiken en deze op tijd te vervangen. Controle op lekkages: Een olieafscheider kan alleen goed functioneren als er geen sprake is van lekkages. Daarom is het belangrijk om regelmatig te controleren of er geen lekkages zijn en deze indien nodig te verhelpen. Correct gebruik van de olieafscheider: Om de olieafscheider goed te kunnen gebruiken is het belangrijk om de handleiding goed door te nemen en op te volgen. Hierin staat onder andere hoe de afscheider moet worden onderhouden en welke stoffen wel en niet mogen worden afgescheiden. Het correct gebruik van de olieafscheider zorgt voor een betere werking en een langere levensduur.

Hoe werkt een olieafscheider?

Een olieafscheider is een apparaat dat wordt gebruikt om olie te scheiden van water en andere vloeistoffen. Dit proces vindt plaats in verschillende stappen, waaronder zwaartekracht, coalescentie en filtering. Het scheidingsproces begint wanneer de vloeistof de olieafscheider binnenkomt. De eerste stap is zwaartekracht. Omdat olie lichter is dan water, drijft het naar de oppervlakte van de vloeistof. Hierdoor ontstaat er een duidelijke scheiding tussen de olie en het water. Zand en slib zal bezinken naar de bodem. De tweede stap is coalescentie. Hierbij worden kleine oliebolletjes samengevoegd tot grotere bolletjes. Dit gebeurt door middel van speciale materialen die in de (coalescentie)afscheider zijn geplaatst. Deze materialen trekken de kleine oliebolletjes aan en laten ze samenvloeien tot grotere bolletjes. In de afscheider zit een automatische afsluiter. Deze afsluiter, ook wel een vlotter genoemd, drijft enkel op het water. Het water zal via de uitgang afgevoerd worden naar het riool of open water. Hoe meer olie er in de tank komt des te lager zal het waterniveau worden. Ook de vlotter zal daardoor steeds meer naar beneden zakken. Op een gegeven moment sluit hij de uitgang af en kan er geen water meer worden afgevoerd. Dit is het teken dat de tank vol zit met koolwaterstof en moet deze gereinigd worden. Kortom, een olieafscheider maakt gebruik van zwaartekracht en coalescentie om olie te scheiden van water en andere vloeistoffen. Dit zorgt ervoor dat het milieu beschermd blijft tegen verontreiniging en dat de olie op een veilige manier kan worden afgevoerd.

Installatie

Installatie van de olieafscheider is een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen dat de afscheider optimaal werkt. Het is belangrijk dat de olieafscheider op de juiste plek wordt geplaatst, zodat er geen verstoppingen in het leidingwerk ontstaan. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om de afscheider te kunnen onderhouden en reinigen. De aansluiting op het leidingwerk moet goed worden uitgevoerd om te voorkomen dat er olielekkages ontstaan. Het is belangrijk om gebruik te maken van geschikte koppelingen en afdichtingen om de verbindingen waterdicht te maken. Ook moet er rekening worden gehouden met de stroomsnelheid van het afvalwater om te voorkomen dat er te veel olie in de afscheider komt. De afvoer van gescheiden olie moet op de juiste manier worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door het laten ledigen van de afscheider door een gecertificeerd bedrijf of door middel van een pomp die de olie afvoert. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede afvoer van de olie om te voorkomen dat deze weer in het milieu terechtkomt. De elektrische aansluiting van de olieafscheider (bij gebruik van een oliealarm) moet op de juiste manier worden uitgevoerd. Dit houdt in dat het oliealarm moet worden aangesloten op een stroompunt en dat de bedrading op de juiste manier wordt aangesloten. Het is belangrijk om de elektrische veiligheid te waarborgen door gebruik te maken van geschikte materialen en aansluitingen. De juiste afstelling van de olieafscheider is essentieel voor een goede werking. Dit houdt in dat de afscheider op de juiste manier moet worden afgesteld om ervoor te zorgen dat de olie goed wordt gescheiden van het afvalwater. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het afstellen van de stroomsnelheid. Na de installatie van de olieafscheider is het belangrijk om de werking te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een test waarbij er olie wordt toegevoegd aan het afvalwater. Op deze manier kan worden gecontroleerd of de afscheider goed werkt en of er nog aanpassingen nodig zijn. Het is belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren om ervoor te zorgen dat de olieafscheider optimaal blijft werken.

Toepassingen

In verschillende sectoren worden olieafscheiders toegepast om olie en andere vloeistoffen van water te scheiden. Zo wordt in de automobielindustrie bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij wasplaatsen. In industriële processen worden olieafscheiders ingezet om vervuiling van machines tegen te gaan. Bij afvalwaterzuivering worden olieafscheiders gebruikt om oliën en vetten uit het afvalwater te verwijderen. Ook bij tankstations worden olieafscheiders toegepast. Kortom, olieafscheiders hebben een breed scala aan toepassingen en zijn van grote waarde voor diverse industrieën.

Normering

Europese normering is van groot belang bij de productie en verkoop van olieafscheiders. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de Europese veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Dit is van belang voor zowel de producent als de consument. Daarnaast is er ook milieuregelgeving waar de producent zich aan moet houden bij de productie van olieafscheiders. Hierbij wordt er gelet op de impact van het product op het milieu en worden er eisen gesteld aan bijvoorbeeld het materiaalgebruik en de afvalverwerking. Kwaliteitscontrole speelt ook een belangrijke rol bij de productie van olieafscheiders. Door middel van controles en tests wordt er gekeken of het product aan de gestelde eisen voldoet en of het goed functioneert. Op deze manier wordt de kwaliteit van het product gewaarborgd en wordt de veiligheid van de gebruiker gegarandeerd. Al deze normeringen en regelgevingen dragen bij aan een duurzame en veilige productie en gebruik van olieafscheiders.

Keuze van de juiste olieafscheider

Om de juiste olieafscheider te kiezen, zijn er verschillende factoren waar je rekening mee moet houden. Een belangrijke factor is de grootte van de olieafscheider. Deze moet afgestemd zijn op de hoeveelheid olie die je verwacht te moeten afscheiden. Als je bijvoorbeeld een groot industrieel bedrijf hebt waar veel machines draaien, heb je een grotere olieafscheider nodig dan wanneer je een klein garagebedrijf hebt. Het type van de olieafscheider is ook van belang. Er zijn verschillende types op de markt, zoals de standaard olieafscheider maar ook de coalescentieafscheider. Coalescentie-afscheiders werken door middel van filters die de olie uit het water halen waarmee je op open water kan lozen. Dit kan bij een standaard olieafscheider niet. Welke het meest geschikt is, hangt af van de specifieke situatie. De capaciteit van de olieafscheider is ook een belangrijk punt om te overwegen. Dit heeft te maken met de hoeveelheid water en olie die de afscheider kan verwerken in een bepaalde tijd. Als je bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water en olie verwacht te moeten afscheiden, is het belangrijk om een olieafscheider te kiezen met een hoge capaciteit. Tot slot spelen de kosten van de olieafscheider een rol bij de keuze. Een goedkope olieafscheider kan aantrekkelijk lijken, maar als deze niet voldoet aan de benodigde capaciteit of kwaliteit, kan dit uiteindelijk duurder uitpakken dan een duurdere, maar effectievere afscheider. Het is dus belangrijk om een goede afweging te maken tussen de kosten en de kwaliteit van de olieafscheider.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »