Inspectieput met debietbegrenzer Rigolimit V

Voor opvanginstallaties voor regenwater. Inclusief profielafdichtring en wisselplaat. Regelbaar afvoerdebiet afhankelijk van de opstuwhoogte van 0,5l/s tot 80 l/s.

€875,00 Excl. btw
€1.058,75 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€80,15 Excl. btw
€96,98 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€28,10 Excl. btw
€34,00 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€87,95 Excl. btw
€106,42 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€167,00 Excl. btw
€202,07 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€256,95 Excl. btw
€310,91 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€202,00 Excl. btw
€244,42 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€318,00 Excl. btw
€384,78 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€394,00 Excl. btw
€476,74 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen

Put met debietbegrenzer – RigoLimit V

Debietregeling van regenwater door werveltechniek
 

RigoLimit V – flexibel en compatibel

 
Zodra infiltratie onmogelijk is of het aangesloten debiet te groot, wordt overgegaan naar buffering met vertraagde afvoer. Speciaal voor dit doel is er een put met geïntegreerd wervelventiel, een debietbegrenzer, ontwikkeld. De RigoLimit V kan worden toegepast om het debiet van regenwater afkomstig uit overstortbekkens, bufferbekkens en andere bufferinstallaties, met een vooraf ingesteld maximum debiet te lozen en hiermee overlast te voorkomen. Het bijzondere aan de RigoLimit V is, dat het putlichaam zelf dienst doet als wervelventielelement. Door tangentieel aanstromen van het water in het schachtlichaam ontstaat een werveling die de afvoer door hydraulische weerstand zelfregulerend vermindert. De grote doorsnede van het restrictiedeksel minimaliseert het risico op verstopping. Ook de energie en het reinigingseffect van de waterwerveling voorkomen dat de afvoer verstopt raakt. Wanneer de eisen aan de afvoer veranderen, bijvoorbeeld wanneer het stroomgebied wordt uitgebreid, kan het gebruikte restrictiedeksel probleemloos worden vervangen en zo kan de afvoercapaciteit naderhand worden aangepast.
 
 

RigoLimit V – duidelijk in het voordeel

 
Systeemvoordelen van de werveltechniek
 • Grote afvoerdoorsnede – geen verstoppingsgevaar
 • Zelfreiniging door werveleffect
 • Hoge afvoercapaciteit gedurende alle gebruikstoestanden
 • Lediging binnen zeer korte tijd
 • Nagenoeg constante afvoer
 • Zelfactiverend en puur hydraulisch gestuurd – geen externe energie
 • Geen beweegbare onderdelen – geen slijtage
 
Eenvoudige inbouw
 • Opgemeten en geprefabriceerd door FRÄNKISCHE
 • Direct gereed voor installatie
 • Eenvoudig opnemen in de afvoerlijn
 • Zeer eenvoudige inbouw in vergelijking met putten van gewapend beton
 • Uittrekbaar en weer terugplaatsbaar deksel
 
Exploitatiewerkzaamheden worden afgehandeld zonder in de put te klimmen
 • Hoge gebruiksveiligheid door groot gat in het restrictiedeksel (geen verstoppingsgevaar)
 • Volledig inspecteerbaar door het uitneembare restrictiedeksel
 • Reinigbaar met hogedrukspuit
 • Eenvoudige visuele controle tijdens de werking
 • Eenvoudige aanpassing aan veranderde afvoeromstandigheden door verwisselbaar restrictiedeksel
 • Corrosievrije constructie; daardoor zeer betrouwbaar en onderhoudsarm

Aansluitklaar
De put wordt volledig aansluitklaar en functioneel werkend op de bouwplaats geleverd. De maximale doorlaat is reeds ingesteld op een vooraf vastgestelde maximale afvoercapaciteit.

Wervelventiel
De Rigolimit V is geschikt om het debiet in overstortbekkens, bufferbekkens, gecombineerde en regenwater rioolstelsels te begrenzen tot een vooraf bekende en vastgestelde maximale afvoercapaciteit.

Onderhoud
Het restrictiedeksel kan bij onderhoud of voor een noodlediging vanaf het maaiveld worden verwijderd en teruggeplaatst.

Voordelen RigoLimit V
 • Aansluitklare levering
 • Zeer rendabele oplossing
 • Onderhoudsvriendelijk
 • Puur hydraulisch geregeld

 

Toepassingsgebied

De put met debietbegrenzer RigoLimit V wordt toegepast, wanneer bij het opvangen van regenwater wordt gestreefd naar een geremde, vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater. Met behulp van een dergelijke put wordt de doorstroming gereduceerd en gereguleerd en piekbelastingen in rioleringsstelsels, waterzuiveringsinstallaties en waterlopen voorkomen. Het neerslagwater vult bijvoorbeeld een opvanginstallatie voor regenwater of een infiltratiesysteem en wordt vervolgens gecontroleerd afgevoerd met RigoLimit V.
 

 

Voorbeeldtoepassing:
Ondergronds bufferbekken dat gecontroleerd loost op het oppervlaktewater of riool. Deze oplossing wordt o.a. toegepast bij inbreidingslocaties waar nieuw gebouwd wordt, de grond een lage K-waarde heeft en het gemeentelijk riool of oppervlaktewater onderbemeten is. Door het hemelwater te verzamelen in de ondergrondse buffer en gecontroleerd af te laten voeren richting het oppervlaktewater of riool worden 2 problemen opgelost; namelijk het water wordt op een veilige manier gebufferd en door de gecontroleerde afvoer is het bekken gegarandeerd binnen 24uur leeg en klaar voor het ontvangen van de volgende bui.


Gecontroleerde afvoer: overstortreservoirs, krattensystemen en wadi's met infiltratiesysteem
Het regenwater dat uit het reservoir wegvloeit, komt via de toevoerbuis in de put met debietbegrenzer. Hierbij loopt het water tangentieel in het putlichaam naar binnen. Daarmee is de voorwaarde gecreëerd voor het ontstaan van een zelfregulerende wervelstroming wanneer er grotere hoeveelheden water naar binnen stromen.


A: vrije afvoer (lage waterstand)
Bij een laag waterniveau in de voorgeschakelde reservoirruimte vloeit het water in de vrije afvoer direct weg door de grote afvoerdoorsnede van het restrictiedeksel. Door de grote diameter van het deksel is de maximale gebruiksveiligheid altijd gewaarborgd (geen verstopping).

 
B: gecontroleerde afvoer (hoge waterstand)
 
Bij het vollopen van het reservoir heeft het water meer energie in de tangentiële toevoer naar de RigoLimit V. Daardoor ontstaat een wervelstroming met een luchtgevulde wervelkern, die het grootste deel van de dekselopening in de bodem van de wervelkamer verspert. Daarmee wordt de voor de gebruiksveiligheid gewenste grote doorsnede van het restrictiedeksel voor de regeling beperkt. De sterke werveling leidt tevens tot een zelfreinigingseffect bij een dreigende verstopping. Vuil wordt gewoonweg meegesleurd.
 
Tegelijkertijd ontstaat er langs de wand van de wervelkamer als gevolg van de centrifugaalkracht van het roterende water een tegendruk die de watertoevoer begrenst. Onder het uitgangsdeksel spuit het water als een holle straal in de watervulling in de put. Ook hier ontstaat een zelfreinigingseffect, waarbij vuil wordt weggespoeld.
 

 

Voorbeeldtoepassingen:
 • Knijpconstuctie van HWA stelsel richting oppervlaktewater
 • Water vertraagd ondergronds afvoeren bij glooiend/heuvelachtig terrein

 Documentatie Rigolimit V

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »