Infiltratiekrat Rigofill Inspect. SLW 60

Infiltratiekrat Rigofill Inspect is het basiselement voor ondergrondse waterreservoirs. Stuur een email naar [email protected] voor GRATIS advies

€52,50 Excl. btw
€63,53 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€74,15 Excl. btw
€89,72 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€9,00 Excl. btw
€10,89 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€12,00 Excl. btw
€14,52 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€12,00 Excl. btw
€14,52 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€86,00 Excl. btw
€104,06 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,00 Excl. btw
€1,21 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,88 Excl. btw
€2,27 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen
€1,87 Excl. btw
€2,26 Incl. btw
Op aanvraag
Offerte aanvragen

Infiltratiekrat Rigofill Inspect

Basiselement voor ondergrondse waterreservoirs: Voldoet aan de Europese norm EN 17152 (horizontale en verticale druksterkte)

Rigofill inspect bestaat uit ondergronds in te bouwen kunststof reservoirs (infiltratiekratten), waarin water wordt opgevangen en opgeslagen. Infiltratiesystemen vangen het regenwater tijdelijk op en geven het weer vertraagd af. Naast de infiltratie in wadi's en buisinfiltratiesystemen en in de vroeger gangbare grindkoffers worden tegenwoordig in toenemende mate krattensystemen geïnstalleerd.
De opslagruimte van het infiltratiesysteem wordt hierbij gevormd door een groot aantal Rigofill inspect kratten, die driedimensionaal kunnen worden gecombineerd tot willekeurig grote installaties. Het voordeel van deze methode is, dat het aandeel holle ruimte bij deze infiltratie-installatie tot wel 3 x groter is dan bij een grindkoffer en er daardoor ruimte wordt bespaard en minder grond hoeft te worden uitgegraven. Rigofill inspect is een modulair systeem dat zich onderscheidt door een hoge flexibiliteit, snelle installatie en
gebruiksvriendelijkheid.

Toepassing – Infiltratie

Regenwater laten infiltreren en aan de natuur teruggeven

Grote hoeveelheden regenwater kunnen de capaciteit van zuiveringsinstallaties verminderen. Daarom is het in meer dan één opzicht gunstig om schoon regenwater indien mogelijk lokaal te laten wegvloeien. De continu oprukkende bebouwing en de toename van verharde oppervlakken verhinderen de natuurlijke infiltratie van regenwater. Om dit toch weer naar de natuurlijke waterhuishouding terug te voeren, wordt gebruik gemaakt van ondergrondse infiltratiesystemen.
Behalve de infiltratie via buisinfiltratiesystemen worden steeds vaker krattensystemen aangelegd. Het voordeel van deze methode is, dat de opvangcapaciteit van de infiltratie-installatie wordt vergroot en dat in tegenstelling tot grindkoffers ruimte wordt bespaard en er minder grond hoeft te worden uitgegraven.
Het regenwater wordt daardoor weer naar de natuurlijke waterkringloop teruggeleid en kan bijdragen aan de hernieuwde vorming van grondwater. Aan infiltratiesystemen worden zeer hoge eisen gesteld. Derhalve zijn ze een belangrijk onderdeel van de stedelijke waterhuishouding geworden.
Krattensystemen vergroten de ondergrondse opslagruimte aanzienlijk. Ook onder lastige ruimtelijke omstandigheden kunnen zo efficiënte infiltratiesystemen worden geplaatst. Met name bij het bouwen in binnensteden worden geen extra oppervlakken verkwist. Zo wordt kostbare bouwgrond gespaard.

Toepassing – Opvang

Regenwater tegenhouden in plaats van overstromen

Wanneer de omstandigheden van de ondergrond ongunstig zijn voor infiltratie, moet worden gestreefd naar opvang van de neerslag en een begrensde en vertraagde afvoer. Overbelastingen van rioleringsstelsels, rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterlopen kunnen zo voorkomen of beteugeld worden.
Retentiereservoirs vertragen het wegstromen van regenwater. Ze bestaan uit een afgedicht reservoir, een toevoer en een debietbegrenzer. Het opgevangen hemelwater verspreidt zich gelijkmatig in het infiltratiekrat, wordt tijdelijk opgevangen en vervolgens via debietbegrenzers gecontroleerd afgevoerd. Wanneer infiltratie moet worden vermeden of een ongewilde afvoer van binnendringend grond- of kwelwater moet worden verhinderd (bijv. bij gecontamineerde grond), is een afdichting van het retentie-infiltratiekrat noodzakelijk.
Regenwater op verharde oppervlakken dat niet op een natuurlijke manier kan wegsijpelen, zorgt voor afvoerpieken in
het rioleringsstelsel. Opvanginstallaties voor regenwater vangen de neerslag op in een ondergronds reservoir en geven deze vertraagd, maar continu, weer af. Krattensystemen vormen op grond van hun extreem korte bouwfase een voordelig alternatief
voor gebruikelijke opvangvoorzieningen zoals bijv. waterbekkens of ondergrondse betonnen reservoirs.

Toepassing – Gebruik / bluswatervoorziening

Regenwater gebruiken en drinkwater besparen

Water – en met name drinkwater – is een kostbaar goed, waarmee verantwoordelijk en zuinig dient te worden omgegaan. Daarom kan het zinvol zijn om neerslag die beschikbaar komt niet ongebruikt te laten wegvloeien of af te voeren naar de riolering, maar die op te vangen, op te slaan en overal te gebruiken waar niet per se drinkwaterkwaliteit vereist is.
Hiervan zijn veel voorbeelden: besproeiing van openbaar groen, een autowasbeurt, toilet doorspoelen, enz. Het water wordt naar een afgedicht krattensysteem geleid en kan via aftapvoorzieningen voor de desbetreffende toepassing worden gebruikt. Het gebruik van het modulesysteem Rigofill Inspect maakt het mogelijk een oplossing te vinden die past bij de specifieke omstandigheden – ook onder zeer moeilijke condities, zoals weinig ruimte, ontbrekende vrijheid om te bouwen, geringe overdekking, hoge  grondwaterstand, enz.
Gebruiksinstallaties stellen gebruikswater beschikbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen. Ze bestaan uit een afgedicht reservoir, een toevoerbuis met voorgeschakelde regenwaterbehandelingsinstallatie, een pompschacht en een installatiebesturing.
Bij het gebruik van Rigofill inspect als bluswatervoorziening wordt eveneens water bespaard, omdat de installatie in gevulde toestand kan worden gecontroleerd en niet zoals bij gebruikelijke betonnen reservoirs, hoeft te worden leeggepompt.

 

Modulaire constructie maakt individuele installatiegeometrieën mogelijk

Rigofill krattensystemen kunnen zowel in de lengte als in de breedte nagenoeg willekeurig worden gepland. De vierkante rastermaat van 800 mm maakt een goede aanpassing aan bijna elke situatie mogelijk. Met het hoogteraster van 660 mm (heel krat) of 350 mm (half krat) kunnen systemen in een willekeurige combinatie, een- en meerlaags, worden geconstrueerd. Daarmee kan het infiltratiekrat zeer variabel aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast.
Zo verdienen lage systemen de voorkeur bijvoorbeeld bij hoge grondwaterstanden of bij een geringe doorlatendheid van de bodembewerking. Wanneer de grond goed doorlatend is, kunnen daarentegen hoge en compacte systemen worden gepland, die meer voordelen bieden. Daarbij wordt de ruimte die ter beschikking staat maximaal benut.

 Documentatie Rigofill Inspect

     

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »